Vi skyddar dina personuppgifter

Datasekretess är viktigt för QC och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. QC har fastställt hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

QC lägger stor vikt vid din personliga integritet och ditt enskilda skydd av personuppgifter, denna integritetspolicy förklarar hur vi inom QC  behandlar dina personuppgifter och din personliga information.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på QCcorner.com genom cookies. De personuppgifter som QC behandlar är ditt: personnummer, namn, e-postadress, köp, betal och orderhistorik, kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress & telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation, marknadsföring (e-mail & sms) och statistik-ändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per e-post och SMS. Du kan när som helst kontakta QC för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av, eller på grund av krav från betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysnings-syft.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att överföras till leverantörer av kommunikationstjänster för att vi ska kunna ingå avtal med dig och kommunicera våra erbjudanden samt med leverantörer och samarbetspartners inom transporttjänster, leveransplanering och leveransinformationstjänster. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till våra IT-leverantörer för bl.a. utveckling, drift-och support av våra IT-system. Personuppgifterna kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.

Övriga mottagare

I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

Myndigheter, Domstolar, Betaltjänstleverantörer

Hur länge sparas dina uppgifter

Uppgifterna finns kvar i våra register så länge du är kvar hos QC som aktiv “kund”. Gör du inga köp under 24 månader tas kunduppgifter bort och dina personuppgifter raderas. Uppgifter om köp sparas dock i totalt 36 månader efter köptillfället för eventuell hantering av reklamation.


Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

QC “QC Corner AB” är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

QC Corner AB

ENGELBREKTSGATAN 24

411 37 Göteborg

Företagsregister: Bolagsverket

Organisationsnummer: 559138-3251

VAT NR SE 559138325101


Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta QC som skickar dig dina personuppgifter via e-post. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av QC med undantag av följande situationer:

  1. Du har ett pågående ärende med QC:s kundservice
  2. Du har en pågående QC-order som ännu inte har skickats
  3. Du har en obetald skuld hos QC (oberoende av betalningsmetod)
  4. Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokförings-syfte

HAR DU FRÅGOR KRING NÅGOT INNEHÅLL ÄR DU SJÄLVKLART VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER.