ALLMÄNNA VILLKOR 


Allmänna villkor (“Allmänna Villkor”) för beställningar som sker online på www.QCcorner.se

I det följande vill vi göra dig förtrogen med våra allmänna affärsvillkor, som gäller för alla varor och tjänster som tillhandahålls på QCcorner.se.


På www.QCcorner.se erbjuder vi dig en personaliserad shopping- och serviceupplevelse som anpassats till dina intressen och behov.


1. BOLAGSINFORMATION

QC Corner AB (“QCcorner.se”) Org. nr. 559138-3251

Adress: Engelbrektsgatan 24, 411 37 Göteborg

QCcorner.se refereras fortsättningsvis gemensamt till som ”vi”.

2 ALLMÄNT

2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer QCcorner-produkter via QCcorner.se. För beställningar som görs via www.QCcorner.se ingår vi endast avtal på svenska. Genom att du gör en beställning av QCcorner produkter ingår du ditt avtal med QCcorner SE.

2.2 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är (a) 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap; och (b) bosatt i Sverige.

2.3 QCcorner SE förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på www.QCcorner.se vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om de Allmänna Villkoren har förändras efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess.

3. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL AVSEENDE PRODUKTER Genom att klicka på ”Avsluta order” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen. Vänligen notera att varor som beställs mot förskottsbetalning reserveras för din räkning så snart som vi mottagit full betalning av köpet och eventuella leveranskostnader

4.PRISER, LEVERANSKOSTNADER

4.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). QCcorner innehar äganderätten till Produkterna till dess full betalning har erlagts.

4.2 Leveransen är gratis för alla köp över 999 kr. För mindre försäljning tillkommer en transportavgift, 60 SEK.

5.BETALNING

5.1 QCcorner SE erbjuder följande betalningsalternativ: förskottsbetalning, betalning med kredit- eller bankkort (Visa, Master Card, Diners Club) och betalning via Paypal. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Unionen (”EU”). Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner.

5.2 Pengarna dras i direkt samband med köp.

5.3 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form.

6. ORDINARIE LEVERANS

6.1 Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som är att inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. Om en Produkt inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt t belopp utan onödigt dröjsmål. Vidare åtar vi oss inte någon skyldighet att anskaffa beställda Produkter från något annat håll (anskaffningsrisk). Detta gäller även beställningar av generiska varor (vilket innebär sådana varor där endast aktuell varutyp och egenskaper anges).

6.2 Produkter inköpta via www.QCcorner.se levereras endast till leveransadresser inom Sverige. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive nationella helgdagar i Sverige (dvs. s.k. röda dagar).

6.3 Vi levererar dina Produkter till den leveransadress som du angav i din beställning. När du lägger din beställning kommer du att se den uppskattade leveranstiden. Leveranstiden kommer att uppdateras när vi skickar orderbekräftelsen till din e-postadress.

6.4 Vårt mål att leverera din beställning inom två (2) till fem (5) arbetsdagar efter att du lagt beställningen.

6.5 Om du väljer att få dina QCcorner-produkter med expressleverans kommer din beställning att levereras senast inom två (2) arbetsdagar. Om QCcorner-produkterna inte levererats inom två (2) arbetsdagar, kommer vi naturligtvis att återbetala leveranskostnaden för expressleveransen.

7.VILLKOR FÖR RABATTERBJUDANDEN

7.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av QCcorner:s marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.

7.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa märken eller varor kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller varor. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen observera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att användning av rabatterbjudanden ska vara tillåtet.

7.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1, ovan. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena upplöper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därmed inte att täcka något belopp som du fått avdrag för vid fastställande av pris, genom att du använt ett rabatterbjudande.

7.4 Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.

7.5 Om du har använt ett rabatterbjudande för en beställning och senare väljer att utnyttja din ångerrätt och returnera en eller flera Produkter, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller vi oss rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet).

8. VILLKOR FÖR PRESENTKORT

8.1 Presentkort utgör värdetillgodohavanden som erbjuds till försäljning. Presentkorten kan endast användas för att köpa -Produkter och kan inte användas för att köpa ytterligare presentkort. Om det totala beställningsvärdet överstiger presentkortets värde, kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1, ovan.

8.2 Presentkort kan endast användas och tillgodohavanden utnyttjas innan du bekräftar din beställning. Det är inte möjligt att lösa in presentkort mot kontanter och på presentkorten upplöper inte heller någon ränta. Genom att logga in via ditt användarkonto på www.QCcorner.se, kan du använda presentkort, lägga till dem till ditt användarkonto och se saldot på eventuella tillgodohavanden.

9. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER

9.1 När du handlar på www.QCcorner.se har du enligt lag rätt att ångra ditt köp.

9.2 Om du har frågor om returprocessen, saknar tillgång till en skrivare, eller av annat skäl har svårigheter med att ladda ned retursedeln eller behöver en ny så är du välkommen att vända dig till vår kundtjänst.

9.3 Du har rätt att utöva din ångerrätt gentemot QCcorner  och returnera din beställning utan att ange något skäl inom trettio (30) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, fick den sista Produkten i beställningen i besittning.

9.4 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till oss på mailadress: e-post: info@QCcorner.se.

9.5 Om du utövar din ångerrätt gentemot QCcorner kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast trettio (30) dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella beställningen, om vi inte uttryckligen överenskommer om något annat. Vårt genomförande av återbetalningen som sådan kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Vi förbehåller oss rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess vi har fått tillbaka Produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag utvisande att du har returnerat dessa, och kommer att avvakta till dess att någon av dessa händelser inträffat.

9.6 Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom trettio (30) dagar från den dag du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga Produkter du vill utöva din ångerrätt för.

11 REKLAMATION

11.1 Du har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet av Produkterna reklamera defekta Produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.

11.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer QCcorner att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Produkterna, samt leveranskostnaderna för dessa. För att en Produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte annat motbevisas av QCcorner. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta oss på QCcorner e-mail: info@QCcorner.se.

12 ÅTERBETALNINGAR Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som du själv använde för att betala dina Produkter. Om betalningen skedde per faktura eller genom förskottsbetalning kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan vi därför behöva be dig om dina kontouppgifter. Om du betalade via Paypal eller med kredit- eller bankkort, kommer återbetalningen ske till ditt Paypal-konto respektive kredit- eller bankkort. Om du använde ett presentkort för att betala dina varor, kommer återbetalningen av det aktuella beloppet att ske genom att du får ett tillgodohavande registrerat på ditt presentkortskonto.


13 ÖVRIGT

13.1 Användning av de erbjudanden som är tillgängliga på www.QCcorner.se är möjlig för personer som är minst 18 år.

13.2 Varje kund är endast berättigad att upprätthålla ett QCcorner-kundkonto samtidigt. Vi förbehåller oss rätten att radera flerdubbla registreringar.

13.3 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på www.QCcorner.se. Du kan även skriva ut eller spara dessa Allmänna Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i din webbläsare (vanligen Arkiv - > Spara som).

13.4 Du kan även enkelt spara dina orderuppgifter genom att antingen ladda ned dessa Allmänna Villkor och använda sedvanliga kommandon i din webbläsare för att spara den orderinformation som visas på den sista sidan av beställningsprocessen på QCcorner.se, eller genom att invänta den automatiska orderbekräftelsen som vi skickar till den e-postadress du har angivit i samband med slutförandet av din beställning.

14ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE

14.1 Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnats åtgärdas genom direktkontakt med QCcorner SE, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

15 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING Dessa Allmänna Villkor samt avtalet mellan dig och QCcorner ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.


Med vänliga hälsningar, QCCorner